Békéscsabai Tankerületi Központ   
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Schéner Mihály Általános Iskola

tanító 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.08.23-2022.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tanítói feladatok ellátása 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók. 
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, tanító, 
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sióréti Gabriella intézményvezető nyújt, a +36-30/321-5705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 • Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/HR/00362-1/20 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a scheneriskola.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 9. 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 

Békéscsabai Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Schéner Mihály Általános Iskola

tanító
 munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.08.23-2023.01.14 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tanítói feladatok ellátása 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, tanító, 
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata 
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sióréti Gabriella intézményvezető nyújt, a +36-30/321-5705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/HR/00363-1/20 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a scheneriskola.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 9. 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 
 
Oldal:  1 2 3 ... 15 [16] 17 ... 23 24 25

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04