Felmentés testnevelés óra alól


Tisztelt Szülők! 

Tanulóink közül néhányan már az első héten jelezték a testnevelő tanároknak, hogy nem akarnak az órán részt venni, mivel valamilyen edzésre járnak. A jogszabály valóban ad ilyen lehetőséget, de ennek van szabályos ügymenete. Innen letölthető az ehhez készített nyomtatvány, ami egyrészt a sportegyesületi igazolás, másrészt a szülői kérelem. Ennek benyújtása után hozok egy mentesítési határozatot, onnantól van joga a tanulónak élni a lehetőséggel. 

Kérem, arra legyenek figyelemmel, hogy testnevelés órán való részvétel alóli mentesítés technikailag csak akkor kivitelezhető, ha „szélső” óráról (első vagy utolsó) van szó. Mentesítést úgy nem adunk, hogy a tanuló – mint egy felmentett – ott ül az órán, mert ez a munkamorálra rendkívül károsan hatna. 

Fontos, hogy a 2011. évi CXC. Tv. 27.§ (11) bekezdése alapján a heti két óra testnevelés alóli mentesítés akkor adható meg, ha: 

A tanuló versenyszerű sporttevékenységet folytat, igazolt, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel rendelkező sportoló és az adott tanévre vonatkozóan van versenyengedélye, valamint egyesületi igazolása.   

FIGYELEM! 
Sportoló tanuló további testnevelés órán való részvétel alól, valamint a testnevelés tantárgy tantervében előírt – minden egészséges tanuló számára kötelezően teljesítendő – gyakorlat végrehajtása alól nem kaphat felmentést.


Kérelem beadásának határideje:2017.szeptember 20.

Vermes Rita
intézményvezető
 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04