Kultúrával a Közösségekért


A pályázati felhívás címe: Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása.
A pályázat címe: „Kultúrával a Közösségekért”
Azonosítószáma: TÁMOP 3. 2. 11/10
A beruházás összköltsége: 42 634 500 Forint vissza nem térítendő támogatás


Településünk életében hangsúlyos szerepet szánunk a gyermekeknek. Ezért is szentelünk kiemelt figyelmet a fiatal korosztálynak, hiszen ők azok, akikre a jövőt kívánjuk építeni. Jó kezekben vannak a helyi óvodások és iskolások, a pedagógusok igazi értékközvetítésre vállalkoznak ezzel a pályázattal is, szinte kivétel nélkül hozzáadják munkájukat a projekt megvalósításához.
A Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár koordinálásával a helyi oktatási központ mellett Magyarbánhegyes és Nagykamarás iskolái és óvodái is részesei a június elsején induló és egy éven át megvalósítandó programoknak.
Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató alkalmak fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére.
Ezek a szabadidős tevékenységek felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat.

A következő szabadidős programok kerülnek megvalósításra:

  • Havi egyszeri szakkör,
  • Heti szakkör,
  • Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás havonta,
  • Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás hetente,
  • Tehetséggondozás, fejlesztés,
  • Versenyek, vetélkedők, bajnokságok,
  • Témanap, témahét.
 
 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04