EFOP 4.1.3-17


2018.10.26
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

„SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOAL TANULÁS SEGÍTÚ TERINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” 
EFOP-4.1.3-17-2017-00435 
A Békéscsabai Tankerületi Központ „Az állami fenntartási köznevelési intézmények tanulást segí tereinek infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17. konstrukciós számú felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósított meg. A fejlesztés elősegíti a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeknek megteremtését. Hozzájárul a korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.
A pályázati forrás kedvezményezettje a Schéner Mihály Általános Iskola. A projekt elszámolható összege 108.000.000 Ft, a támogatás vissza nem térintendő 100%-os intenzitású. A projekt megvalósításának tervezett időtartama 2017. október 1. – 2018. október 31.
 
A kivitelező a szerződésben vállaltakat határidő előtt teljesítette. A Schéner Mihály Általános Iskolában a projekt támogatásával az alábbi beruházások történtek:
-      Kosárlabda pálya felújítása kültéri sportburkolattal 594 m2 területen
-      Mászófal építés mászóegységgel
-      70 m hosszú kerítése építése sportpálya körül
-      Közművezetékek építése: vízvezeték, csapadékcsatorna, szennyvízvezeték felújítása
-      Műfüves pálya kialakítása 684 m2 területen
-      Kerékpár tároló építése
-      Udvari játékok beszerzése, elhelyezése 

Medgyesegyháza általános iskolája a járási székhely mellett kulcsszerepet tölt be a dél-békési térség nevelés-oktatási helyzetében. Az Intézményvezetés és pedagógus közösség célja: biztosítani a minőségi, értékelvű nevelést-oktatást tanulóik részére. a szülők és partnerek megelégedettségére. Ebben az intézményben olyan közösség működik, ahol érdemes iskolát felújítani gyermekeinket nevelni-oktatni, méltó helyet adni a tudás központjának. Olyan pedagógusok dolgoznak itt, akik hivatásuknak érzik a tanítást. Szilárd alapismereteket, hagyományos értékrendet közvetítenek a diákoknak, ugyanakkor nyitottak a változásra, fejlődésre, hiszen a 21. század iskolájának sokrétű követelménynek kell megfelelnie. 
A pályázati forrásból érkezett nyeli labor számítógépparkja, szoftverekkel az idegen nyelvtanulás, nyelvi kommunikációs erősítését szolgálja. 
A korszerűsített sportudvar hozzájárul a mindennapos testnevelés oktatás, az aktív szabadidő eltöltés feltételeinek javításához. 

További információ kérhető:
Békéscsaba Tankerület Központ
Telefon: 06 +36/66/795-215
E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu
 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04