Etika - hit és erkölcstan


A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskolában az 1-2. évfolyamon a tanulók hit- és erkölcstan, míg a 3-8. évfolyamon etika vagy hit- és erkölcstan tantárgyat választhatnak.

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak közül intézményünkben a 2023/2024-es tanévben a hitoktatást a következő egyházak tartják:

Magyar Katolikus (római katolikus) egyház
képviselője: Kémenes Csaba
címe: Medgyesegyháza, Luther utca 2.


Magyarországi Evangélikus Egyház
képviselője: Szigethy Szilárd, Szigethyné Szenteczki Katalin
címe: Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.


A tanév során módosítási lehetőség május 20-ig lehetséges jelentkezési lap kitöltésével, mely az iskola titkárságán kérhető.


 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04