EFOP-3.11.1-17-2017-00014- "Szülő-Suli program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeiben"


2021 | 03| 31  

SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL 

MEGVALÓSULTAK A „SZÜLŐ-SULI”  PROGRAMOK A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONTINTÉZMÉNYEIBEN 

A Békéscsabai Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be EFOP-3.11.1-17-2017-00014 azonosítószámmal „Szülő-Suli”- tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül” című felhívásra. A program megvalósításához 80 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Tankerületi Központ. A Széchenyi 2020 program keretében támogatott projekt hozzájárult a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, a minőségi oktatáshoz való széles körű hozzáférés biztosításához és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítéséhez.
 
A pályázati programok a Békéssámsoni Általános Iskola, a Dobozi Általános Iskola, a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola, a medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola, és a szarvasi Fő téri Általános Iskola nevelő-oktató munkáját erősítették.  A projekt 2018. január 1-jén kezdődött, 2021. március 31-én zárult. 3 éves időtartama alatt a kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak.

A fejlesztés eredményeképpen korai iskolaelhagyás csökkentését célzó módszertani eljárásokat, jó gyakorlatokat dolgozott ki a projektben résztvevő 10 fő pedagógus. 

Hátrányos helyzetben élő 79 fő általános iskolai tanuló egyéni szükségleteiből kiinduló fejlesztő foglalkozásokon vett részt mentor pedagógusaik vezetésével.  A bemeneti és kimeneti mérések eredményeit alapul véve a diákok matematika-logika, szövegértés-szövegalkotás, digitális kultúra és idegen nyelvi kompetenciái  átlagosan 10%-kal javultak. 

A pedagógusok a tanulók hatékony nevelését-oktatását segítő módszertani képzésekben részesültek.

Az iskola-család együttműködésének javítását célzó, élményekben és emlékekben gazdag „Szülő-Suli” programokat, hagyományőrző rendezvényeket, közös kirándulásokat szerveztek a tanulóknak, testvéreknek, szülőknek, nagyszülőknek. Nyugdíjas pedagógusokat, pedagógus hallgatókat és munkanélkülieket is meghívtak rendezvényeikre.

A projektnek köszönhetően partneri együttműködések alakultak egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézményekkel, helyi civil szervezetekkel, települési nemzetiségi önkormányzatokkal. 

A Tankerület a tanulók nevelését-oktatását segítő taneszközöket, sporteszközöket és infokommunikációs eszközöket vásárolt.  

További információ kérhető: 
Békéscsabai Tankerületi Központ 
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
Telefon: +36 (66) 795-215
E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu 


szulo_suli_tabla_01.jpg
szulo_suli_tabla_02.jpg
-        Az EFOP kapcsolódó felhívásaiban támogatott köznevelési intézményekkel 
együttműködések kialakítása, hálózatosodás támogatása

Széchenyi 2020 - EFOP-3.11.1-17-2017-00014

  A felhívás címe: Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül 

A projekt címe: Szülő Suli program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeiben

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda 
Projekt azonosító: EFOP-3.11.1-17-2017-00014
Indítás: 2017. november 11.  
Zárás: 2020. október 31. 
Támogatás összege: 80 milló Ft 
Projekt státusza: Folyamatban lévő 
Résztvevő intézmények: Békéssámsoni Általános Iskola
Bereczki Máté Általános Iskola, Kunágota 
Dobozi Általános Iskola 
Fő téri Általános Iskola, Szarvas 
Schéner Mihály Általános Iskola, Medgyesegyháza 
Résztvevő pedagógusok: 10 fő 
Résztvevő tanulók: 79 fő  

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

1.A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével 

1.a  Korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása
1.b Egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés

2. Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
  • A bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok),előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak) az alábbi tématerületeken: 
  • Tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása 
  • Alapkompetenciák(pl.:anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális kompetenciák fejlesztése,  illetve tudományos magyarázatok alkalmazásának)képesség-fejlesztése
  • Egészségtudatosság, betegségek megelőzése
  • Az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése

3. Eredményesség-és hatékonyság mérés,értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása 

4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás

Az egyéni fejlesztésbe bevont pedagógus, pedagógusjelölt vezető tanár, mentorbiztosítása

  • Felsőoktatási intézményekkel (önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása) való együttműködés kialakítása és működtetése
  • Szakemberek szakmai műhelyeken, konferenciákon és képzéseken való részvétele
  • Az EFOP kapcsolódó felhívásaiban támogatott köznevelési intézményekkel együttműködések kialakítása,   hálózatosodás támogatása
________________________________________________________________________________

A programhoz kapcsolódó dokumentumok:Képek

A Tanulás tanulása

Tanulas_tanulasa 1.jpg

Tanulas_tanulasa 2.jpg

Tanulas_tanulasa 3.jpg

Tanulas_tanulasa 4.jpg

Tanulas_tanulasa 5.jpg

Kirándulás Békéscsabán

Bekescsaba 1.jpg

Bekescsaba 2.jpg

Bekescsaba 3.jpg

Bekescsaba 4.jpg

Bekescsaba 5.jpg

Debreceni kirándulás

Debrecen 1.jpg

Debrecen 2.jpg

Debrecen 3.jpg

Debrecen 4.jpg

Debrecen 5.jpg

Egészségnap

Egeszsegnap 1.jpg

Egeszsegnap 2.jpg

Egeszsegnap 3.jpg

Egeszsegnap 4.jpg

Egeszsegnap 5.jpg

Kirándulás Gyulán

Gyula 1.jpg

Gyula 2.jpg

Gyula 3.jpg

Gyula 4.jpg

Gyula 5.jpg
 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04