Az általános iskolai beiratkozás ideje:

    2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • TAJ kártya
 • a gyermek anyakönyvi kivonata
 • NEK azonosító diákigazolványhoz - a kormányablaknál (Mezőkovácsháza) igényelhető
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (3. sz. melléklet)
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről (4.sz. melléklet)
 • A közös szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozat
 • költségek (iskolai nyakkendőre 1.500 Ft)
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan igénybevételéről
 • napközi igénylőlap

A Schéner Mihály általános Iskola beiskolázási körzete: Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Nagykamarás (világnézeti tekintetben el nem kötelezett szülő gyermeke részére)

 Medgyesegyháza, 2019. március 14.          
                                                                                  dr. Sióréti Gabriella
                                                                                     intézményvezető
 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04