Az általános iskolai beiratkozás ideje:

    2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • TAJ kártya
 • a gyermek anyakönyvi kivonata
 • NEK azonosító diákigazolványhoz - a kormányablaknál (Mezőkovácsháza) igényelhető
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (3. sz. melléklet)
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről (4.sz. melléklet)
 • A közös szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozat
 • költségek (iskolai nyakkendőre 1.500 Ft)
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan igénybevételéről
 • napközi igénylőlap

A Schéner Mihály általános Iskola beiskolázási körzete: Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Nagykamarás (világnézeti tekintetben el nem kötelezett szülő gyermeke részére)

 Medgyesegyháza, 2019. március 14.          
                                                                                  dr. Sióréti Gabriella
                                                                                     intézményvezető
 

A medgyesegyházi Schéner Mihály Álatlános Iskola az idei tanévben is 
megrendezi kistérségi versenyét 4. évfolyamos tanulóknak mamematika 
és 7. évfolyamos tanulóknak angol nyelv tantárgyból
Várjuk azon 4. és 7. osztályos tanulók jelentkezését, akik érdeklődnek 
a matematika és az angol nyel tantárgy iránt, szeretik az érdekesfeladatokat.

A verseny lebonyolítása:
-Vendégfogadás, regisztráció, tájékoztató
-Egyfordulós Egyéni Verseny: Feladatlap kitöltése 4. évfolyamon
-Egyfordulós csapatverseny - 3 fővel: 7. évfolyamon
-Értékelés, eredményhirdetés
A verseny időpontja:  2019. április 3. (SZERDA) 9 óra                    
A regisztráció miatt kérjük, a versenyzők 8:30 – ra érkezzenek meg!

A verseny helyszíne:  Schéner Mihály Általános Iskola                                   
  Medgyesegyháza,  Luther u. 7.

Jelentkezési határidő: 2019. március 20-ig Halászné Petrusán Emese és
Buzgó Erzsébet Mária (matematika), Hraboszvki Tünde és Fodor Ildikó (angol)
szervezőknél az iskola címén.
 
Oldal:  1 [2] 3 ... 15 16 17

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04